سایر تجهیزات

 

 

هنگامی که کیسه های زباله به داخل کانال انداخته میشود،درمسیر باعث ایجاد صدا بویژه در قسمتهای پایینتر کانالهای شوتینگ زباله میشود.

بدین منظور تمامی بدنه کانالهای شوت زباله با عایق صدا عایقکاری میشود.

عایق کردن کانالهای شوتینگ زباله کمک شایانی به کمتر کردن صدای زباله ها هنگام پرتاب میکند.

 

عایق الاستومری برچسب دار

 

این عایق که در واقع عایق حرارتی و برودتی میباشد ، به دلیل قیمت مناسبتر در بیشتر پروژه ها از آنها استفاده میشوند.

حال آنکه بطور ویژه عایق صوت و صدا نمیباشند و استفاده از آنها نتیجه مطلوب با درصد کارایی بالایی را ندارند.