فرچه شستشو

 

 

مدل مکانیکی

در سیستم شوتینگ زباله ،از مسایل بسیارمهم شستن و تمیز کردن سطـح داخـلی کـانـال است. نبود تجهیزات کامـل شستشو در بعضـی از سیستمهـای شوتینگ زباله واکتفا نمودن به پاشیدن آب خالی نتنها کمکی به تمیزی سطح داخلی کانالها نمیکند بلکه باعث خیس شدن زباله های چسبیده به کانال و در نتیجه بو گرفتن شدید کانال ها میشود. انتشاربـوی نامطبوع سیستم شوت زباله بـاعـث نارضایتـی ساکنین ساختمان شده و درنهایت عاملی برای تعطیلی آن میشود .
در سامانه شوتینگ زباله باید به مسئله شستشوی سطح داخلی کانال ها توجه ویژه شود.به این منظور سیستم فرچه شستشو در داخل کانالها تعبیه میشود.

سیستم فرچه شستشو شوتینگ زباله شامل کانال سه راهی شستشو، مخزن مواد ضدعفونی ، نازل پاشش آب و مواد ضد عفونی ،موتورو گیربکس و درنهایت مخزن فرچه.

تمامی قسمتها در کانال سه راهی شستشو که دربالاترین نقطه قرارمیگیرد نصب میشود .فرچه شستشو با کمک موتورو بوسیله سیم بکسل در طول کانالها به حرکت در می آید .هنگام حرکت مخزن فرچه بصورت عمودی (بالا و پایین) چرخی که به بدنه کانالها به حرکت درمی آید صفحه فرچه را به صورت افقی (چپ و راست) به چرخش در می آورد و در نتیجه مخزن فرچه بهنگام پایین آمدن ، صفحه فرچه را نیز به حرکت در می آورد.هنگامی که فرچه شستشو در تمام طول کانالها به سمت پایینحرکت کرد و در بالای کانال سرعتگیر قرار گرفت بوسیله میکروسوییچ (اتوماتیک) ایست میکند و به سمت بالا به حرکت درمی آید.بدیهی است که هنگام بالا رفتن مخزن فرچه ،صفحه فرچه نیز درجهت عکس به چرخش در می آید.همزمان با حرکت مخزن فرچه نازل پاشش ، آب و مواد ضدعفونی کننده را از بالا در داخل کانالها می پاشد وعمل شستشو انجام می پذیرد.

لازم به ذکر است که مخزن فرچه شستشو به هنگام عبوراز سه راهی ها دچار تنش هایی در حرکت میشود اما از آنجایی که مخزن فرچه دارای چرخهایی در بدنه خود است ،کمک میکنند تا مخزن فرچه جای خود را درمرکز کانالها پیدا کند و به حرکت خود ادامه دهد.درواقع اصلی ترین نقطه ضعف سیستم شستشوی مکانیکی عبور از سه راهی ها بوده و این ضعف را میتوان در مدل برقی بر طرف کرد.