فلنج و نگهدارنده

 

 

از فلنج برای اتصال بین کانالها استفاده میشود که بطور معمول از نبشی نمره ۳ ساخته میشوند . در قطر های کوچک از فلنج ورقی (واشر) استفاده میکنند.فلنج ها بوسیله پیچ و مهره به یکدیگر وصل میشوند که برای هوا بندی بین فلنج ها میتوان از عایق الاستومری استفاده کرد.