کانال فلکسیبل

کانال فلکسیبل با عایق پلی اتیلن از سه لایه مجزا اما در یک قالب تشکیل یافته است.لایه بیرونی و درونی از فویل آلومینیومِ لمینیت شده و لایه میانی از عایق پلی اتیلن می باشد. 

از تفاوتهای عمده بین کانال فلکسیبل با عایق پلی استر و کانال فلکسی باعایق پلی اتیلن ساختارِ درهم تنیده و یکپارچه ی کانال خرطومی باعایق پلی اتیلن می باشد. 

کانال فلکسیبل با عایق پلی اتیلن از قطر ۱۰ تا ۴۰ سانتیمتر تولید و در شاخه های ۱۰ متری به بازار عرضه می گردد. 

فلکسیبل باعایق پلی اتیلن نسبت به محدوده دماییِ ۳- تا ۱۴۰+ درجه سانتیگراد مقاوم می باشد. 

کانال فلکسی باعایق پلی اتیلن رطوبتِ هوای سرد را در اثر کندانس به خود جذب نکرده و از هرگونه تعرق ممانعت به عمل می آورد.

 

کانال فلکسی

این نوع کانال فلکسیبل نیز از جمله کانالهای عایقدار می باشد و از سه لایه مجزا تشکیل یافته است.لایه بیرونی و داخلی از فویل آلومینیومِ لمینیت شده و لایه میانی ازجنسِ عایق پشم شیشه می باشد. 

لایه میانی که از عایق پشم شیشه تشکیل یافته،باعث عدم انتقال حرارت از داخل به بیرون و بالعکس می گردد.

کانال فلکسی pvc شفاف دارای کاربردهایی چندمنظوره می باشد.از جمله در تهویه ی محیط های مسکونی،صنعتی،تجاری،درمانی(اتاق های تمیز، اتاقهای عمل و…( و نیز در سیستم های جمع کننده و کِشنده ی ذرات و گردوغبار و ذراتِ ریزِ چوبِ دستگاههای چوب بُری در صنایع و کارخانجات چوب و صنایعی که با آلاینده و ذرات ریز سروکار دارند و همچنین جهت انتقال مواد، کاربرد وسیع دارد.