کانال گالوانیزه سه راهی

 

 

کانال سه راهی گالوانیزه دارای گوناگونی بسیاری می باشند. انشعاب سه راهی ها با هر درجه سفارشی (۴۵،۶۰،۹۰و…) و بصورت گرد و چهارگوش می توان ساخت . سه راهی شوتینگ زباله نمونه ای از کانال سه راهی گالوانیزه با انشعاب چهارگوش میباشد. کانال سه راهی ها را می توان بصورت تبدیلی و یا ساده تولید کرد. همچنین انشعاب سه راهی می تواند بصورت تبدیلی ساخته شود . سه راهی های  تبدیلی در کانال کشی کانال های فلکسیبل بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. چند نمونه سه راهی تبدیلی را در اشکال زیر مشاهده میکنید.